Poř.č.

REFERENČNÍ ZAKÁZKY – název

Místo realizace

Finanční objem zakázky
(v mil.Kč)

Investor -  název

1

Kompletní revize hromosvodé soustavy

Ministerstvo spravedlnosti

do 1 mil. Kč

Ministerstvo spravedlnosti

2

Oprava elektroinstalace

Ministerstvo místního rozvoje

do 1 mil. Kč

Ministerstvo místního rozvoje

3

Výmena rozvaděčů R1 a R2

Ministerstvo místního rozvoje

do 1 mil. Kč

Ministerstvo místního rozvoje

4

P11-Chodov,Zakouřilova,oprava  kNN

Praha 4 - Chodov

do 10 mil. Kč

PREdi,a.s.

5

P10-Záběhlice,Záběhlická,Na ovčíně, kVN,kNN,DTS

Praha 10 - Záběhlice

do 10 mil. Kč

PREdi,a.s.

6

P12-Modřany,Na Cimbále, oprava TS 5058

Praha 4 - Modřany

do 10 mil. Kč

PREdi,a.s.

7

 P10 – VO, nové lampy

Praha 10 - Hostivar

do 1 mil. Kč

El-Ex s.r.o.

8

Provizorní TS 22kV/0,4kV

Karlín

do 5 mil. Kč

Skanska, a.s.

9

Montáž VO

Praha 1

do 1 mil. Kč

THMP

10

 P4 – opravy kabelových poruch u VO

Praha 4

do 1 mil. Kč

PREdi,a.s.

11

Nové HDV 5 pater budova

Praha, Letohradská

Do 1 mil. Kč

SVJ

12

Stavba rodinného domu

Tehov

Do 5. mil. Kč

Soukromý investor

13

Kompletní PD pro rozpínací stanici pro celý areál Kbely

Areal Kbely

do 1 mil. Kč

PREdi,a.s.