1. 0 vydaných revizí ročně
  2. 0 ujetých km ročně
  3. 0 km položených kabelů VN a NN
  4. 0 přijatých hovorů