Kompletní projektová činnost autorizovanými osobami (ČKAIT):

  • Dokumentace k územnímu řízení
  • Dokumentace ke stavebnímu řízení
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Dokumentace skutečného provedení
  • Dokumentace pro změnu stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele


Fotoalbum